Pristatymas ir atsiėmimas

Prekių pristatymas

1. Pardavėjas įsipareigoja, jei visos Prekės sandėlyje yra, Užsakymą siuntimui paruošti per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo apmokėjimo dienos ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo apmokėjimo dienos, jeigu užsakytos Prekės Pardavėjas sandėlyje neturi ir reikia ją užsakyti.

2. Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį Prekių pristatymo laiką. Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse ir (ar) kitur Elektroninėje parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus Prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomos Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

3. Jeigu Pardavėjas laiku nepateikė Prekių dėl to, kad jų laiku neišsiuntė Prekių gamintojas, tokiu atveju Užsakymo siuntimui paruošimo terminas be papildomų susitarimų pratęsiamas iki Prekių gavimo iš gamintojo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų. 

4. Jeigu Pardavėjas laiku nepateikė Prekių dėl trečiųjų asmenų, išskyrus Prekių gamintoją, kaltės (pavyzdžiui: dėl transporto, pašto ar kurjerių organizacijos kaltės), tokiu atveju Užsakymo siuntimui paruošimo terminas be papildomų susitarimų pratęsiamas iki Prekių gavimo iš Prekių gamintojo, tačiau ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) darbo dienų. 

5. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikoje.

6. Į užsienio šalis Pardavėjo Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo pasitelktas paslaugų teikėjas, pagal galiojančius įkainius ir terminus. Prekių pristatymo į užsienio šalį atveju Pirkėjui tenka importo ir kitų mokesčių bei rinkliavų mokėjimo pareiga.

7. Kai Prekių suma nesiekia 100 EUR (šimto eurų) su PVM, Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos priklauso nuo siuntos svorio. Su pristatymo kainomis galite susipažinti toliau šiame puslapyje.

8. Kai Prekių užsakoma už daugiau kaip 100 EUR (šimtą eurų) su PVM, Prekių pristatymo paslaugą yra nemokama.

9. Kai Prekės yra pristatomos į Kuršių Neriją, kaina kiekvienai siuntai papildomai kainuoja 20 Eur prie standartinės kainos, apskaičiuotos pagal siuntos svorį.

10. Pristatant didesnių matmenų ar svorio siuntos pakuotes, gali būti taikomas didesnis nei apskaičiuotas pristatymo mokestis, dėl kurio sutariama atskirai, susisiekus su Pirkėju.

11. Užsakymo pristatymo kainą galėsite matyti:

a) Prekių krepšelyje;

b) Užsakymo pateikimo lange.

12. Pateikdamas Užsakymą Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų Prekių pristatymo būdų:

a) pristatymas į pasirinktą DPD Pickup terminalą;

b) pristatymas kurjeriu į Pirkėjo nurodytą adresą;

c) Prekių atsiėmimas Pardavėjo buveinės adresu.

13. Pirkėjas, pasirinkęs Prekių pristatymo per kurjerį būdą, Užsakymo pateikimo metu įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą ir atsiimti Prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Jeigu užsakytas Prekes atsiims ne pats Pirkėjas, Užsakyme jis privalo nurodyti Prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas Prekes, turi patvirtinti savo tapatybę.

14. Prekės gali būti nemokamai atsiimamos Pardavėjo buveinės adresu Žalgirio g. 122, Vilnius arba kitu Pardavėjo adresu Savanorių pr. 274, Vilnius.

15. Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir (ar) trumpąja SMS žinute, ir (ar) skambučiu apie tai, kad Prekės yra paruoštos atsiėmimui.

16. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu ir (ar) SMS žinute, ir (ar) skambučiu apie galimą Prekių atsiėmimą. Prekių neatsiėmus per šiame punkte nurodytą terminą, Užsakymas atšaukiamas.

17. Nuosavybės teisė į Prekę, atsiimant ją Pardavėjo buveinės adresu, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui.

18. Atsiimant Prekes parduotuvėje Pirkėjas turi nurodyti Užsakymo numerį bei pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą.

19. Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.

20. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją:

a) nustačius Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento, komplektiškumo ir komplektacijos neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti;

b) Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus Prekes, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

21. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti Prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

22. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas Prekes arba Prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas Prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta Prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su Sutarties vykdymu.

23. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos Prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

24. Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes ir vienašališkai nutraukti Sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

25. Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

26. Priimdamas Prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius Prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad Prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Sutarties sąlygas ir Prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

27. Nustačius Prekių kokybės ir (ar) asortimento neatitikimą, Pirkėjas Prekės, kuri neatitinka kokybės ir (ar) asortimento, negali priimti. Apie atsisakymą priimti Prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir (ar) užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. Jeigu nustatomas Prekių kiekio neatitikimas, apie Prekių trūkumą Pirkėjas taip pat privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir (ar) užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas.

28. Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės, Prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.

29. Jeigu pagal Pirkėjo ir Pardavėjo atskirą susitarimą Pardavėjas privalo Prekes įmontuoti į Pirkėjo nurodytą automobilį, tai Pardavėjas prieš montuodamas Prekes neprivalo jų perduoti ar parodyti Pirkėjui. Šiuo atveju Pardavėjas turi teisę Prekes išpakuoti ir įmontuoti į automobilį, jeigu reikia išardyti Prekes, taip pat atlikti reikiamą Prekių veikimo išbandymą. Pirkėjo pageidavimu, Pardavėjas privalo jam perduoti Prekių pakuotę bei jose buvusias instrukcijas-aprašymus.

30. Papildoma informacija:

Elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes Jums į bet kurią Lietuvos vietą pristatys mūsų partneris UAB „DPD Lietuva“.

Pristatymo įkainiai

  • Nemokamai – kai prekių užsakoma už daugiau kaip 100 € su PVM;
  • Kai prekių suma nesiekia 100 € su PVM, pristatymo kaina priklauso nuo siuntos svorio:
Svoris kg.  Tūris, cm3 Kaina, Eur be PVM
iki 2 0,01 3,59
iki 5 0,02 4,17
iki 10 0,04 5,66
iki 20 0,08 7,16
iki 31,5 0,13 9,54

Pristatymo į Kuršių Neriją kaina kiekvienai siuntai papildomai kainuoja 20 Eur prie standartinės kainos, apskaičiuotos pagal siuntos svorį.

Apribojimai siuntos pakuotės apimčiai ir svoriui:

  • Pakuotės ilgis (C): min 16 cm, maks. 175 cm 
  • Pakuotės plotis (A): min 12 cm
  • Pakuotės apimtis: maksimaliai 300 cm = ((A+B) x 2) + C
  • Maksimalus vienos siuntos pakuotės svoris: 31,5 kg  

Didesnių matmenų ar svorio siuntos pakuotes (kai siunčiamos tokios detalės kaip priekinis stiklas, kėbulo dalys, pavarų dėžė ir pan.) taip pat pristatysime, bet joms gali būti taikomas didesnis nei apskaičiuotas pristatymo mokestis, dėl kurio sutariama atskirai, susisiekus su pirkėju.